December 29, 2020

Signposts pada Jendela Chart

Kami telah menambahkan sebuah alat baru untuk penandaan chart – Signpost. Anda dapat memplot sebuah tanda yang menyerupai marka jalan pada chart dalam satu kali klik saja. Lihat publikasinya atau tinggalkan catatan untuk diri anda sehingga anda tidak akan tersesat dalam rimba analisis anda.

Bagaimana cara menambahkan Signpost kedalam chart?

  • Pilih alat Signpost pada panel kiri dibawah Peralatan Anotasi.
  • Letakkan kursor dimana anda ingin meletakkan Signpostnya.
  • Klik kiri disana.
  • Masukkan teks yang ingin anda tampilkan pada Signpostnya.

Kami selalu mengerjakan peningkatan dan pengadaan fitur baru untuk anda, jadi harap kirimkan masukan dan saran anda kepada kami.

Look first / Then leap

Luncurkan Chart