November 19, 2020
שיפורים בתיקוני פיבונאצ’י אוטומטיים

.האינדיקטור המובנה תיקוני פיבונאצ’י אוטומטיים – מאפשר כעת למשתמשים לשנות את הצבעים של רמות הפיבו
.ניתן לעשות זאת על ידי פתיחת תיבת הדו-שיח הגדרות של האינדיקטור ובחירת צבעים בכרטיסיית קלט

:שינינו גם את ההתנהגות של תוויות הרמה. כעת כשתבחר באפשרות הרחבת שורות ימניות ותוויות מיקום
.אפשרויות ימין, תמיד ימוקמו מימין לסרגל האחרון ולא יחפפו ברים קיימים וחדשים

והנה עדכון נוסף שחלק מהמשתמשים שלנו כבר ניסו. ניתן להגדיר התראות נפרדות לחציית כל אחת מרמות
.האינדיקטור
,לשם כך, פתח את תפריט האינדיקטור עוד ובחר  הוסף התראה על תיקוני פיבונאצ’י. בתיבת הדו-שיח שנפתחת
.הגדר את הרמה אליה ברצונך להוסיף את ההתראה ופרמטרים אחרים

.אנו מקווים שתכונה חדשה זו שביקשת היא שימושית. אנא המשך לשלוח אלינו את המשוב שלך לשיפור
.ואוהבים לשמוע מה דעתך על העדכונים המבוקשים ביותר לפלופורמה שלנו TradingView אנו בונים עבורך

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף