July 11, 2019

בר שידור חוזר כעת תומך במעבר בין מסגרות זמן במהלך השידור החוזר

אנו שמחים להודיע ​​על שיפור בבר שידור חוזר שמבוקש לעתים קרובות – כעת זה תומך  במעבר בין מסגרות זמן במהירות. אם אתה מחליף מסגרת זמן במהלך שידור חוזר אתה יכול פשוט להמשיך לשחק עם הנרות, לעומת הצורך להתחיל מחדש
.תכונה חדשה זו כבר זמינה לכולם – פשוט להיכנס לבר מצב החוזר ולנסות זאת

.תוכל לקבל מידע נוסף על מצב שידור חוזר בפוסט זה של הבלוג