August 12, 2020
סימון תקופות טרום-מסחר ומסחר מאוחר

,יש לנו חדשות טובות. כיום, באפשרותך כעת לשנות את הצבעים לתקופות של טרום מסחר ומסחר מאוחר בגרף
.וכך להקל על הניווט והתצוגה

כדי לשנות את צבע השעות המורחבות, פתחו את תפריט הגדרות הגרף ובחרו את הצבעים הרצויים בסעיף
.המתאים. ראו פרטים בהמשך

.

.אם כבר התרגלתם לאפשרויות הצביעה שהוצעו בעבר ומעדיפים את אלה על פני החדשות, אל דאגה
אתם עדיין יכולים להגדיר את אותם הצבעים לתקופות טרום המסחר והמסחר המאוחר המורחב, בידקו את
האפשרויות החדשות כדי לראות האם הן מתאימות לכם יותר, או האם אתם מעדיפים להישאר עם מה שאתם
.מכירים ואוהבים – זה תלוי בכם

נשמח לשמוע את מחשבותיכם על עדכון זה, אז אנא שלחו לנו את המשוב, ההערות או ההצעות שלכם כיצד
אנו יכולים לשפר את החוויות שלכם.  בנייה לקהילה שלנו דורשת עבודה מתמדת, ואנחנו תמיד מחפשים הזדמנויות
.נוספות ליצור בדיוק את מה שאתם מחפשים
.ידעו אותנו מה שאתם מחפשים כדי לראות את זה מתפרסם באתר שלנו

 

 

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף