January 19, 2021
שנה את הצבע של כלים מרובים בבת אחת

!אנו שמחים להציג תכונה חדשה – כעת תוכלו להחיל הגדרות צבע על כלי שרטוט מרובים או על כולם בבת אחת

.ולחץ על הכלים הדרושים, או בחר את האזור בו הם נמצאים Ctrl / Cmd החזק את מקש
:בחלונית הצפה המופיעה בחר את הטקסט, השורה או צבע הרקע הרצויים, והוא יוחל מיד על כל הכלים שנבחרו

שינוי צבע סימולטני עובד גם עבור קבוצות כלים. פשוט לחץ על הקבוצה הנדרשת בעץ האובייקטים ובחר שוב
:צבע מהחלונית הצפה

,אנו מקווים שתמצא תכונה חדשה זו שימושית. אנו מקדמים בברכה כל משוב והצעה
!TradingView הם עוזרים לנו להיות טובים יותר. תודה שבחרת ב

 

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף