August 16, 2019

נגזרות קריפטו מבורסת FTX זמינות כעת בטריידינגויו!

.בורסה נוספת היא כעת חלק ממשפחת המסחר. ברכו על בורסת קריפטו חדשה
.FTT  ו FTX כל משתמשי טריידינגויו יוכלו לגשת ל 79 צמדי קריפטו/פיאט הכוללים חוזים עתידיים תמידיים כמו גם אסימוני שור, דוב, גידור
.בשדה החיפוש FTX אתה יכול לחפש כל סימול מבורסת קריפטו חדשה זו על ידי הקלדת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!תודה שבחרת ב- טריידינגויו והישאר מעודכן לעדכונים כאשר אנו ממשיכים להוסיף בורסות חדשות על בסיס קבוע