July 26, 2021

נראות בהתאמה אישית של האינדיקטור

!אנו שמחים לבשר שהוספנו תכונה נוספת – נראות האינדיקטור המותאמת אישית החדשה שלנו
(למשל, להציג את המכשיר רק בלוחות זמנים לפי שעה) ניתן לבחור מרווח מסוים בו יוצג האינדיקטור שנוסף לגרף, או לציין טווח
הנראות של האינדיקטורים מוגדרת בהתאם לכלי השרטוט – פתח את תפריט ההגדרות, עבור לכרטיסייה “נראות” ובחר את
.פרק הזמן או האינטרוול שבו ברצונך להציג את האינדיקטור. במרווחי זמן אחרים, הכלי יוסתר

אנו מקווים שתיהנו מהשיפור הזה, שאמור להפוך את העבודה עם הגרפים שלנו לנוחים עוד יותר. אנו תמיד שמחים לקבל את
!המשוב וההצעות שלכם, אז תמשיכו לשלוח אותם

Look first / Then leap

פתח גרף