April 10, 2020
הרחב ועוד Pitchforks, Fibonacci Retracements

הוספנו את היכולת להרחיב קווים באופן אינסופי בגרף שלך עבור מספר כלים פופולריים
.Pitchforksו Fibonacci Retracements :בניתוח טכני כולל
בחר את הכלי שלך, שרטט על הגרף שלך ואז החלט אם ברצונך להרחיב את הקווים שמאלה, ימינה
.או לשני הכיוונים

סוחרים ביקשו מאפיין זה כך שיוכלו ללמוד את היסטוריית מחירי העבר ולתכנן בהתאם לרמות המחיר
:המשמעותיות הבאות. הכלים הבאים שודרגו

;Pitchforks  –

;Schiff Pitchfork  –

;מותאם Schiff Pitchfork  –

;פנימי Schiff Pitchfork  –

;Fibonacci Retracement –

 .ופנה אל מאפייני הכלי Pitchforks כדי להתחיל, בחר בכלי ניתוח טכני, כמו
:שם תמצא הגדרה חדשה בשם הרחב קווים זה המקום בו אתה יכול להחליט להאריך את הקווים בגרף שלך

.עבור כלי פיבונאצ’י התהליך זהה
:פנה אל מאפייני הכלי ובחר אחת מהתכונות החדשות או שתיהן – הרחב קווים שמאלה או הרחב קווים ימינה

Pitchforks ו- Fibonacci Retracements אנו מקווים שתהנה מעדכון חדש זה ל
!אנא המשך לשלוח את ההערות, המשובים וההצעות שלך
.אנו נהנים לבנות עבור קהילת המסחר וההשקעות

The fastest way to follow markets

Launch Chart