September 2, 2020
מלבן מורחב זמין כעת

.ביקשת ואנו מוסרים. כעת ניתן להרחיב את כלי המלבן ימינה או שמאלה
:כדי להתחיל, בצע את השלבים הפשוטים הבאים

.א.  לחץ פעמיים על מלבן כדי לפתוח את הגדרותיו
.ב.  בחר הרחב ימינה או הרחב שמאלה, בהתאם להעדפה
.ג.  צפה בקסם שקורה

.אנו תמיד מקדמים בברכה את המשוב וההצעות שלך שיעזרו לנו להשתפר ולבנות טוב יותר למען הקהילה שלנו
אל תהסס ליצור איתנו קשר אם יש לך הערות לגבי עדכון זה או אחר, או אם יש לך בקשות או רעיונות לתכונות
.לשיפור או לשדרג החוויה שלך

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף