September 21, 2018

מדד קנה מידה – כלי חדש להשוואה בין שינויים

היום אנו רוצים להסביר איך להשוות את הבלתי ניתן להשוואה בעזרת הכלי החדש לסקאלת המחיר; צמוד ל-100

בוא נסתכל על הסיטואציה הבאה – אנחנו צריכים להשוות ערכי שינויים של שני סימולים או יותר, בתקופת זמן ספציפית.
לצורכי הדוגמא, ניקח את ה-DJI וה-SPX, נוסיף אותם לגרף לאותו סקאלת מחיר.
מה אנו רואים?
opera_2018-12-03_15-55-28


אנו רואים שני קווים מנותקים שלא ניתנים להשוואה ביניהם. אבל נחשו מה? מעכשיו אנחנו יכולים להשוות אותם! פשוט הפעל את ‘צמוד ל -100’ בתפריט סולם המחיר.

100

ו……קיבלנו גרף שנראה יותר הגיוני וניתן להשוות בו את ערכי השינוי

 


איך זה עובד?

כבסיס להשוואה, קח את הערך הראשון בגרף והגדר אותו ל -100 עבור כל הסימולים שברצונך להשוות. כדי לחשב את הערכים הבאים, אנו מוסיפים את אחוז השינוי של כל סימול ביחסו לערך הראשון ל -100.

וכך, אנו יכולים למעשה לבצע הערכה השוואתית של שינויי מחירים של סימולים הנסחרים בטווח מחירים שונה לחלוטין עם תנודתיות שונה.

 

 

Spread the love