March 5, 2019

TradingViewנתמכת כעת ב Huobi – בורסת קריפטו חדשה

הכר את Huobi – אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בעולם.
יותר מ400 צמדי מטבעות-קריפטו זמינים כעת לרשותך.

אתה יכול לחפש נכסי קריפטו הנסחרים בבורסה זו פשוט על ידי הקלדת HUOBI: והסימול לאחריו.
דוגמא: