October 24, 2018

סקריפטים בהזמנה-בלבד ניתנים לפרסום על ידי משתמשי פרימיום בלבד

אנו מחויבים להגדיל את מספר המתנדים הזמינים לקהילה כולה מאחר שזה אחד המאפיינים החשובים ביותר ב-TradingView.
הפילוסופיה שלנו היא להוות קהילה פתוחה שבה משתפים רעיונות וסקריפטים כדי להפוך את המסחר לברור יעיל ופורה לכולם. זו בדיוק הסיבה שבגללה החלטנו להגביל את היכולת לפרסם סקריפטים בהזמנה-בלבד.

אנו מאמינים כי הפופולריות של התכונה הזו והעובדה שמשתמשים רבים השתמשו בה, השפיעה בשליליות על איכות ספריית הסקריפטים שנוצרה בקהילה. אנחנו גם חושבים שזה לא הוגן כלפיי המחברים אשר מפרסמים קוד-פתוח כדי לייצר ערך לקהילה.
עם המגבלה שהטלנו אנו שואפים לעלות את איכות הסקריפטים בספרייה, מכיוון שאלו שבאמת ירצו להשתמש בפרסום בהזמנה-בלבד, עדיין יכולים.
לידיעתך, כל המשתמשים שלנו (גם חינמיים וגם בתשלום) עדיין יכולים לפרסם סקריפטים עם קוד-מקור מוגן.