February 5, 2020
תן שם לשרטוטים שלך וארגן אותם בעץ האובייקט

.לעץ האובייקטים נוספה תכונה חדשה המאפשרת למשתמשים לתת שם ולשנות שם של אובייקטים מצוירים
.מי שעדיין לא משתמש בעץ האובייקטים קרא את המדריך הזה כדי להתחיל
.כעת, לא רק שניתן לשלב אובייקטים מצוירים בגרף לקבוצות, אלא לכל אובייקט יכול להיות שם ייחודי משלו

 על מנת להשתמש בפונקציה חדשה זו, פתח את עץ האובייקט, לחץ על כפתור
( עץ האובייקט בפינה הימנית התחתונה) ובחר את התמונה הרצויה
אתה יכול לתת שם לכל אובייקט מצוייר או לשנות את שמו על ידי לחיצה על האובייקט
.שנבחר או על ידי לחיצה ימנית על האובייקט ואז בחירה “שנה שם” מתפריט התוכן
.וכן, לנוחיותך, השם החדש יוצג בתיבת הדו-שיח של הגדרות הציור

.עץ האובייקט הוא המקום בו אתה מנהל ומארגן את כל הדברים שקורים בגרף שלך
!אנו מקווים שתיהנה מתכונה חדשה זו ואנא יידע אותנו אם יש לך משוב או שאלות נוספות

The fastest way to follow markets

Launch Chart