September 8, 2020
תבניות נרות יפניים חדשים, עכשיו כולם במקום אחד

.TradingView ביולי הוספנו מגוון אינדיקטורים המאפשרים לך לחפש תבניות נרות יפניים ב
.לאחר שהקשבנו למשוב שלך, ביצענו מספר התאמות למערכת הקיימת של תבניות נרות היפניים
אלה כוללים הוספת אינדיקטור המאפשר לך לחפש תבניות שונות בבת אחת, כמו גם הרחבת רשימת
.התבניות המובנות שיש לנו

:החל מהיום, 17 אינדיקטורים חדשים זמינים כעת בתפריט תבניות הנרות היפניים

ענן כהה מכסה ופירסינג Dark Cloud Cover and Piercing

דוג’י כוכב בקר ודוג’י כוכב ערב Morning Doji Star and Evening Doji Star

(צלב חרמי (דובי ושורי Harami Cross (Bearish and Bullish

טוויזר תחתון וטוויזר עליון Tweezer Bottom and Tweezer Top

חלון עולה וחלון נופל Rising Window and Falling Window

שלוש שיטות עולות ושלוש שיטות נופלות Rising Three Methods and Falling Three Methods

על הצוואר On Neck

גאפ אפ טאסוקי וגאפ דאון טאסוקי Upside Tasuki Gap and Downside Tasuki Gap

(כוכב דוג’י (שורי ודובי  Doji Star (Bullish and Bearish

.כל האינדיקטורים הללו כתובים בפיין, שפת הסקריפט הרשמית שלנו
,אם ברצונך להבין טוב יותר את האלגוריתם שלנו, או אפילו להגדיר אותו בעצמך ולהתאים אותו להעדפותיך
.הספציפיות עבור אל קוד המקור של האינדיקטור ושנה אותו משם

 כדי להקל עליך לחפש מספר תבניות בבת אחת, יצרנו גם את האינדיקטור *כל תבניות נרות היפניים*, המחפש
.TradingView את כל התבניות הזמינות ב
.בהגדרות,  אתה יכול לבחור אילו תבניות אתה זקוק לאילו אותות (שורי או דובי) לצורך החיפוש

אנו מקווים שנהניתם מהעדכון הזה ונרגשים להשתמש במדד ה-‘חפש הכל’ החדש הזה כדי למצוא את תבניות
.הנרות היפניים המועדפים עליכם
.כמו תמיד, אל תהססו לשלוח את המשוב וההערות שלכם לעדכון זה
אנו מעריכים את ההצעות שלכם ולעיתים קרובות יש להם השפעה רבה על מה שנבחר לייצר אחר כך
.אז המשיכו לשלוח

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף