June 22, 2020
Pine -סגנונות תווית חדשים ב

:Pine – סגנונות תווית חדשים מאפשרים כעת למקם את סמן התוויות לכל כיוון בעת יצירת תוויות ב

//@version=4
study("Labels", overlay = true)
var label1 = label.new(bar_index, high, text = "Lower Right", 
 style = label.style_label_lower_right, color = color.orange, size = size.large)
var label2 = label.new(bar_index, low, text = "Left", 
 style = label.style_label_left, color = color.green,size = size.large)
label.set_xy(label1, bar_index[1], high[1])
label.set_xy(label2, bar_index, low)

.לקבלת רשימה מלאה של סגנונות תווית זמינים, עיין ברשימה שלנו

.אנו מקווים כי סגנונות התווית החדשים הללו יעילים עבורך
,כמו תמיד, אנו אוהבים לשמוע הצעות לשיפור מהקהילה. אנא המשך לשלוח את ההערות, המשוב וההצעות שלך
.ואל תהסס לחשוב בגדול

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף