January 23, 2019

!TradingViewעידכון חלון הפקודות לכל הברוקרים ב


אנו שמחים להודיע שחלון הפקודות החדש זמין כעת לכל הברוקרים בTradingView.
אם כבר השתמשת בו בחשבון הדמו, אתה בוודאי לא מופתע.12
הפונקציונליות של חלון הפקודות החדש הוא פחות או יותר זהה לכל הברוקרים (יכולים להיות הבדלים מזעריים שנראה הבחנת בהם עם חלון הפקודות הישן).

אולי תרצה לקרוא את הפוסטים הישנים יותר בבלוג כדי ללמוד עוד על חלון הפקודות החדש:
עיצוב חדש לחלון הפקודות ודרכים נוספות להגדיר פקודות לקיחת רווח וקטיעת הפסד.

תרגיש חופשי לשלוח את השאלות וההצעות שלך ישירות מחלון הפקודות, הקישור נמצא בתחתית שלו.
3

תודה לך, מקווים שתהנה מהשימוש בTradingView!