December 27, 2018

בחירת תצוגת פורמט תאריך

אנו מקשיבים למשתמשים שלנו ומעריכים את המשוב שלכם. אנו מודעים לחשיבות המשוב, שכן הוא מסייע לנו לפתח תכונות חדשות ולשפר את הקיים. תכונה אחת כזו היא בחירת פורמט תאריך. שינוי צורת תצוגת התאריכים על הגרף עכשיו קלה יותר מאי פעם. פשוט פתח את הגדרות הגרף כדי לשנות את תבנית התאריך בהתאם להעדפותיך. המשתמשים שלנו באתרים הקוריאניים, היפנים, הסיניים והטיוואניים יראו שתבנית ברירת המחדל של התאריך שלנו השתנתה ל- yyyy-mm-dd.

opera_2019-01-16_18-29-06

פתח את הגדרות הגרף ולחץ על לשונית “אזור זמן” כדי לשנות את פורמט התאריך.
בפשטות תבחר את הפורמט הרצוי ותאשר.

opera_2019-01-16_19-01-57

הגדרה זו תחול על כל הגרפים שתציג, כך שאין צורך לשנות באופן ידני את ההגדרה בכל גרף.