December 26, 2018

דרכים נוספות להגדרת פקודות לקיחת רווח והפסד – סכום ואחוז ממאזן החשבון

הוספנו שני שדות נוספים למקטע “לקיחת רווח / עצירת הפסד”. כעת תוכל להגדיר את רמת הרווח הרצויה כסכום החשבון או כאחוז מיתרת החשבון. אתה יכול לעשות את אותו הדבר עם הסיכון.

pasted-image-0

לדוגמה, אם אתה רוצה להגדיר לקיחת רווח ברמה כזו שהרווח שלך הוא 100 $, אז אתה רק צריך להזין 100 $ בתיבת הרווח, כך מחיר הפקודה יחושב באופן אוטומטי.

pasted-image-0-1

ייתכן ותבחין בכך ששדות הסיכון $ והסיכון % מותאמים בכמות ובסטופ לוס. באמצעות שדות אלה, באפשרותך לציין את הסיכון לחישוב אוטומטי של הסכום, או לחישוב אוטומטי של רמת עצירת ההפסד (סטופ לוס) של הפקודה. לא ניתן לחשב באופן אוטומטי את רמת הכמות וגם את רמת ההפסדים בעת ובעונה אחת.

pasted-image-0-2

כמו כן, תמיד תשים לב לשדה הראשי בכל מקטע. הוא מסומן על ידי מסגרת מודגשת אפור. אתה קובע את הערך בשדה זה באופן ידני. ערך זה קבוע ולא משתנה באופן אוטומטי. השדות הנותרים בכל מקטע מחושבים מחדש כאשר השדה הראשי משתנה.

pasted-image-0-3

 

לנוחיותך, הוספנו גם התאמה אישית של השדות בפאנל הפקודות / תיבות שיח בתפריט ההגדרות בפינה השמאלית העליונה של החלונית. אתה יכול לבחור את השדות שאתה צריך ולהשבית את השאר.

opera_2019-01-10_16-08-39

השאר את המשוב שלך בכל הקשור לעדכונים לחלון הפקודות דרך הקישור המיוחד בתחתית.

mspaint_2019-01-10_16-11-39