July 2, 2020
Pine טיפים לכלים נוספו לתוויות

.Pine כעת תוכלו להוסיף טיפים לכלים לתוויות שנוצרו בפיין
.טיפים לכלים מופיעים כאשר אתם מרחפים עם הסמן מעל לתווית מסוימת Tooltips

 ניתן להגדיר את הטקסט של טיפ לכלי בעת יצירת תווית חדשה, ובמקרה זה אתם משתמשים בפרמטר
אתם יכולים גם לשנות את הטקסט של טיפ לכלי .‘label.new ()’  עם הפונקציה ‘tooltip’=  החדש
,’label.set_tooltip ()’ באופן דינמי באמצעות הפונקציה החדשה
:כפי שעושים בדוגמה זו

//@version=4
study("Tooltips", overlay = true)
var labelHi = label.new(bar_index, high, text = "High")
var labelLo = label.new(bar_index, low,  text = "Low", style = label.style_label_up)
label.set_xy(labelHi, bar_index, high)
label.set_xy(labelLo, bar_index, low)
label.set_tooltip(labelHi, "High is " + tostring(high))
label.set_tooltip(labelLo, "Low is "  + tostring(low))

אנו מקווים כי עדכון זה מועיל לכם. הישארו מעודכנים לעוד וכמו תמיד, המשיכו לשתף את ההערות, המשובים
.וההצעות שלכם. אנו אוהבים לשפר את הפיין כך שתוכלו לכתוב אינדיקטורים ואסטרטגיות טובים יותר

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף