January 25, 2021
!תומך כעת בהוראות סוגריים TradeStation Crypto

!תומך כעת בהוראות סוגריים TradeStation Crypto אין דבר כזה בשום מקום אחר! אנו שמחים לבשר כי

ניתן לבצע סוגריים מיד בעת ביצוע הוראה בחלון ההוראה. אתה יכול להגדיר את ערך הסוגריים בפיפס או במחיר
מוחלט. כמו כן, באפשרותך לבטל סוגר אחד או שניהם, ואם תבטל את הפקודה הראשית, הסוגריים יבוטלו באופן
.אוטומטי

 !TradingView אנו אוהבים לקבל את הערותיך והצעותיך. תודה שבחרת ב

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף