November 16, 2020
Parameter Baru Untuk Mengurus Bilangan Lukisan

Kami bergembira untuk mengumumkan bahawa nilai maksimum garisan dan label lukisan dalam penunjuk ditulis dalam Skrip Pine telah dinaikkan kepada 500. Oleh sebab lukisan memakan sumber pelayar , secara lalai had yang ditetapkan di platform ialah sebanyak 50.

Kini, had tersebut telah ditukar. Parameter max_lines_count dan max_labels_count yang ditambahkan kepada kajian dan fungsi strategi, di mana anda boleh menetapkan bilangan objek yang boleh dilukis dalam carta, daripada 1 sehingga 500.

Contohnya:

//@version=4
study("My Script", overlay=true, max_labels_count=100)
label.new(bar_index, high)

Harap maklum, jika parameter tidak ditetapkan, had objek lukisan akan tetap sama, iaitu 50.

Cara terpantas untuk mengikuti pasaran

Lancarkan Carta