June 22, 2020
Gaya Label Baru dalam Pine

Gaya label baru kini membolehkan anda meletakkan penuding label di mana-mana arah semasa mencipta label dalam Pine:

//@version=4
study("Labels", overlay = true)
var label1 = label.new(bar_index, high, text = "Lower Right", 
 style = label.style_label_lower_right, color = color.orange, size = size.large)
var label2 = label.new(bar_index, low, text = "Left", 
 style = label.style_label_left, color = color.green,size = size.large)
label.set_xy(label1, bar_index[1], high[1])
label.set_xy(label2, bar_index, low)

Untuk senarai lengkap gaya label tersedia, sila rujuk senarai rujukan kami.

Kami berharap gaya label baru ini berguna untuk anda. Seperti biasa, kami sentiasa mengalu-alukan cadangan daripada komuniti untuk penambahbaikan.

Cara terpantas untuk mengikuti pasaran

Lancarkan Carta