July 28, 2017
Harga penutup hari sebelum kini boleh dipaparkan

Anda minta dan kami sampaikan! Anda boleh melihat harga penutup hari sebelum terus daripada carta. Ciri ini boleh digunakan dengan apa-apa rangka masa intrahari.

Untuk menunjukkan garis mengufuk yang menandakan harga penutup hari sebelumnya, klik butang “Ciri-ciri Carta” dan tanda kota “Garisan Harga Penutup Sebelum”. Anda boleh ubah warna dan ketebalan garisan mengikut kehendak anda. Klik “OK” apabila selesai.

prev_close

Satu garisan mengufuk yang menunjukkan harga penutup hari sebelum akan dilukis pada carta.

prev_close1

Kami juga menambah satu lagi ciri pada skala harga yang boleh menandakan harga penutup hari sebelum. Gerakkan kursor anda ke arah skala harga dan klik kanan tetikus anda untuk membuka menu kontek. Pilih “Nilai Penutup  Simbol Sebelum” untuk menunjukkan label harga.
prev_close21

The fastest way to follow markets

Launch Chart