May 22, 2020
Sokongan Tuple untuk Fungsi Keselamatan dalam Skrip Pine

Kami bergembira untuk mengumumkan beberapa perubahan baru yang dibuat kepada fungsi keselamatan dalam skrip Pine. Anda kini boleh menggunakan bukan sahaja data bersiri tetapi juga data tuple untuk ungkapan parameter.

Tuple ialah nilai urutan tidak boleh ditukar.  Anda boleh mencari lebih banyak maklumat tentang data tuple di sini.

Di bawah ialah contoh data tuple

//@version=4

study("My Script")

f() => [open, high]

[o, h] = security(syminfo.tickerid, "D", f())

[l, c] = security(syminfo.tickerid, "D", [low, close])

plot((o + h + l + c) / 4)

Sila lihat grafik di bawah represntasi visual untuk data di atas:

Cara terpantas untuk mengikuti pasaran

Lancarkan Carta