July 16, 2020

Menggunakan Input Daripada Penunjuk Lain Dengn Strategi Anda

Kami bergembira untuk mengumumkan bahawa anda mempunyai kebolehan untuk menggunakan output sesuatu penunjuk sebagai sumber data untuk mengira strategi anda. Ini membolehkan anda mengalihkan sesetengah pengiraan strategy anda kepada skrip yang lain. Contohnya, anada boleh menggunakan kajian berasingan untuk mengira kondisi masuk dan keluar dan memproseskan mereka dalam strategi anda.

Input luaran untuk strategi berfungsi sama dengan kajian:

  • Mereka boleh ditetapkan dari carta atau dari Tetapan/Input skrip.
  • Hanya satu input luaran boleh digunakan dalam satu masa oleh strategi itu
  • Strategi perlu mengandungi hanya satu input() call menggunakan jenis source
  • Input luaran yang digunakan mesti merupakan plot daripada skrip kajian.

Halaman penyelesaian kami menjelaskan bagaimana untuk menyambungkan strategi kepada input luaran.

Kami berharap ciri baru ini yang anda minta berguna. Sila teruskan menghantar komen, maklum balas dan cadangan anda untuk penambahbaikan. Kami membina TradingView untuk anda.

Look first / Then leap

Lancarkan Carta