July 6, 2020

Przedstawiamy Lekkie Wykresy wersja 3.0

Z przyjemnością przedstawiamy Lekkie Wykresy wersja 3.0, w której można wyświetlić dwie skale cenowe jednocześnie, określić liczbę słupków widocznych danych, użyć własnego formatu daty, zmienić zakres skali automatycznej i wiele więcej. Następnie omówimy bardziej szczegółowo wszystkie aktualizacje i pokażemy, jak zacząć z nich korzystać.

Przełomowe zmiany

Uwaga! To ważna aktualizacja biblioteki z kilkoma przełomowymi zmianami:

  • Obydwie metody subscribeVisibleTimeRangeChange oraz unsubscribeVisibleTimeRangeChange zostały przeniesione z ChartApi do TimeScaleApi;
  • W wersji 3.0 możesz określić oś ceny, na której chciałbyś umieścić serię. To samo dotyczy przenoszenia serii pomiędzy skalami cenowymi.

Zapoznaj się z naszą dokumentacją dotyczącą zmian, ponieważ zawiera obszerny przewodnik, który pomoże Ci w bezproblemowej migracji.

Dwie skale cenowe

Począwszy od pierwszej wersji biblioteka publiczna mogła pokazać tylko jedną skalę cenową w danym momencie (po lewej lub po prawej stronie). W wersji 3.0, możesz wyświetlić do dwóch skal cenowych na raz. Oznacza to, że możesz dodać dwie różne serie na wykresie, umieścić je na różnych skalach cenowych (jedna po lewej, druga po prawej stronie) i obie będą widoczne. Ponadto, będziesz miał możliwość umieszczenia kilku serii na tej samej skali cenowej, nawet jeśli będą się na siebie nakładać. W ten sposób można utworzyć własny wskaźnik z kilkoma wartościami wyjściowymi i umieścić je wszystkie na tej samej skali cenowej, aby były one skalowane razem.

Liczenie słupków i widoczność słupków

Wyobraź sobie, że tworzysz aplikację, w której musisz załadować dodatkowe słupki, jeśli użytkownik przesunie wykres w lewo (tutaj możesz zobaczyć, jak to działa na naszym dużym wykresie). Jest to podstawowa funkcja każdego wykresu.

Wersja 3.0 biblioteki posiada wiele ulepszeń związanych z tą funkcją. Na przykład możesz uzyskać informacje o tym, ile słupków znajduje się po lewej stronie przed pierwszym widocznym słupkiem, a ile jest po prawej za ostatnim widocznym słupkiem. Można teraz również tworzyć prognozy i ładować nowe słupki z wyprzedzeniem, dzięki czemu użytkownicy nie będą widzieć żadnych przestojów ani opóźnień w ładowaniu. Załóżmy na przykład, że zaczynasz ładować dodatkowe słupki, gdy użytkownik przewija wykres w lewo, więc wykres nadal ma 50-100 słupków w historii.

Ponadto interfejs API można również zastosować do płynnej synchronizacji widocznych zakresów pomiędzy kilkoma wykresami. Po przesunięciu jednego wykresu, reszta również ulegnie przesunięciu.

Niestandardowy format daty

Do niedawna mieliśmy sztywną listę dostępnych formatów daty (łącznie 19 formatów) i nie było możliwości użycia własnego formatu daty, który byłby lepiej dopasowany do Twoich wymagań.

W wersji 3.0 zmieniliśmy to, pozwalając na użycie dowolnego niestandardowego ciągu znaków jako formatu daty. Na przykład, można użyć formatu `yyyy-dd` lub nawet `yyyy`, który jest odpowiedni dla wykresów sezonowych.

Formatem niestandardowym może być dowolny ciąg znaków, zawierający dowolną liczbę miejsc na datę, który następnie zastąpimy odpowiednimi wartościami daty:

  • `yyyy` – pełny format roku (np. 2020)
  • `yy` – krótki format roku (np. 20)
  • `MMMM` – pełny format miesiąca (np. July)
  • `MMM` – krótki format miesiąca (np. Feb)
  • `MM` – format liczbowy miesiąca (np. 03)
  • `dd` – dzień miesiąca (np. 15)

Zmiana zakresu cenowego serii 

Domyślnie biblioteka wykorzystuje wszystkie widoczne dane na wykresie do obliczania zakresu cen w trybie automatycznym. Jeśli jednak chcesz go w jakiś sposób zmodyfikować, na przykład, jeśli jesteś pewien, że seria nie powinna mieć wartości ujemnych, możesz zmienić zakres cen w sposób, który pozwoli na wyświetlenie go jako nieujemnego.

Możliwość dodawania tekstu do znaczników serii

Znaczniki serii są przydatne do poprawy UX wykresu. Umożliwiają one wyświetlanie znaczników (tj. strzałek, koła lub kwadratu) obok słupków serii. W naszej nowej wersji biblioteki możesz również określić podpis lub tekst dla każdego ze znaczników, co pozwoli Ci na dodawanie podpisów i notatek.

API do konwersji czasu na współrzędne i vice versa

Od czasu do czasu konieczne jest umieszczenie podpowiedzi lub tekstu w górnej części biblioteki w określonym czasie na wykresie. W nowej wersji 3.0 dodaliśmy możliwość konwersji czasu na współrzędną X i odwrotnie. Ponadto stało się możliwe uzyskanie szerokości widocznej skali cen. Może to być użyteczne, na przykład, jeśli masz wyświetloną lewą skalę cen i musisz uzyskać dokładną współrzędną wewnątrz wykresu.

Możliwość ukrycia znaczników skali cenowej

Czasami znaczniki na skali cen mogą wprowadzać w błąd, ponieważ wyglądają jak znak minus. W nowej wersji możesz wyłączyć ich wyświetlanie. Jeśli chcesz, możesz pozbyć się niepotrzebnych etykiet na wykresie. 

Więcej ulepszeń, mniejszy rozmiar

Słowo “lekka” w nazwie biblioteki odnosi się do jej wagi. Pierwsza wersja biblioteki wynosiła ~43,7KB w min.gz. Od tego czasu dodaliśmy wiele nowych funkcji i można pomyśleć, że że jej waga wzrosła wraz dodatkami. Ale tak nie jest!

W tej wersji zastosowaliśmy różne techniki w celu zmniejszenia rozmiaru biblioteki, co pozwoliło nam osiągnąć mniejszy rozmiar całości. Dlatego też, wersja 3.0 biblioteki ma 42.4KB w min.gz, co oznacza, że jest nawet mniejsza niż poprzednio i do tego jest zaopatrzona w dodatkowe funkcje i narzędzia.

Zwróć uwagę, że zastosowane przez nas techniki nie są czymś specjalnie zaprojektowanym dla naszych Lekkich Wykresów. Oznacza to, że możesz zastosować je w swoim projekcie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym procesie, sprawdź GH #436 oraz GH #432, gdzie znajdziesz informacje na temat redukcji rozmiarów biblioteki. Nasze testy wykazały, że techniki te mogą zredukować rozmiar aplikacji nawet o 30% w postaci nieskompresowanej i nawet o 10% w min.gz.

Specjalne podziękowania dla naszej społeczności

TradingView jest społecznością inwestorów, traderów i programistów. Chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy pomogli nam przy tym wydaniu:

Ale to nie wszystko!

Udało nam się opowiedzieć tylko o kilku ulepszeniach. Pełna lista zmian w naszych Lekkich Wykresach znajduje się na Github. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Lekkie Wykresy mogą pomóc Tobie, odwiedź naszą Bibliotekę Wykresów.

Mamy nadzieję, że podobała Ci się ta aktualizacja. Jak zawsze, prosimy o przesyłanie komentarzy, sugestii i opinii. Budowanie dla Ciebie to sama przyjemność!

Look first / Then leap

Otwórz wykres