październik 23, 2018

Sprawdź naszą najnowszą funkcję – Bar Change Values

Zmiany cen nie zawsze są łatwe do zauważenia, zwłaszcza gdy rynki są niestabilne. Chcieliśmy ułatwić Ci zobaczenie tych zmian i dodaliśmy opcję wyświetlania wartości zmian ceny w legendzie. Ta wartość pokazuje różnicę między ceną otwarcia a ceną zamknięcia bieżącej świecy.

Poniżej sposób w jaki jest to wyliczone.

  • Wartość bezwzględna  (zaokrąglone do tego samego miejsca po przecinku, które jest widoczne na osi cen)

 Zmiana = Cena zamknięcia – Cena otwarcia

  • Zmiana procentowa (zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku)

% zmiana = ((Cena zamknięcia – Cena otwarcia)/Cena otwarcia) * 100

Zawsze możesz wyłączyć pokazywanie tej wartości we właściwościach wykresu:

Spread the love