styczeń 14, 2019

Bądź magnetyczny!

Wszyscy nasi użytkownicy mogą teraz kontrolować magnetyzm i uwolnić swoje supermoce! 🙂 Czułość magnetyczną można regulować za pomocą lewego panelu.

Mocny Magnez przyciąga punkty rysowania do wartości wykresu (świeczki) niezależnie od odległości między tymi punktami.

Słaby Magnez działa tak jak poprzednio – przyciąga rysowane elementy do świeczek, kiedy rysujesz blisko nich.