February 6, 2020
Odliczanie jest teraz dostępne na wszystkich interwałach!

W TradingView zwracamy szczególną uwagę na Wasze opinie i odpowiednio je wdrażamy. Dlatego zawsze pytamy o Wasze pomysły i prośby o nowe funkcje. Zgodnie z Waszymi ostatnimi prośbami dodaliśmy możliwość wyświetlania odliczania do końca słupka na wszystkich interwałach — minutowych, dziennych, tygodniowych, rocznych lub dowolnych innych interwałach, których potrzebujesz.

Aby włączyć tę opcję, kliknij prawym przyciskiem myszy skalę cen i wybierz z menu kontekstowego Odliczanie do zamknięcia słupka.

Dziękujemy za korzystanie z TradingView i mamy nadzieję, że ta nowa aktualizacja pomoże Ci śledzić ramy czasowe, na których Ci zależy. Czekamy na więcej cennych komentarzy!

The fastest way to follow markets

Launch Chart