November 16, 2020

Nowe parametry w Pine do zarządzania liczbą rysunków

Z przyjemnością informujemy, że teraz maksymalna liczba rysunków linii i etykiet we wskaźnikach napisanych w Pine wzrosła do 500. Ponieważ rysunki pochłaniają zasoby serwera, na platformie istniał domyślny limit ich liczby, wynoszący około 50.

Teraz możesz samodzielnie zmienić to ograniczenie. W funkcjach study i strategy należy dodać parametry max_lines_count i max_labels_count, które pozwolą ustawić maksymalną liczbę obiektów rysunkowych na wykresie od 1 do 500.

Na przykład:

//@version=4
study("My Script", overlay=true, max_labels_count=100)
label.new(bar_index, high)

Należy pamiętać, że jeśli parametry nie zostaną określone, limit obiektów rysunkowych pozostanie taki sam – około 50.

Look first / Then leap

Otwórz wykres