June 2, 2020
Nowa funkcja w skrypcie Pine: wyrażenie ‘Else If’

Miło nam poinformować, że dodaliśmy obsługę wielu warunków, używając skryptu else if w języku programowania Pine.

Poprzednio można było pisać wyrażenia else/if gdy były wbudowane w siebie. Na przykład:

//@version=4

study("My Script")

v = if close > open

    close

else

    if open > close

        open

    else

        na

plot(v)

Ale teraz po dodaniu konstrukcji else if , wystarczy napisać tak:

//@version=4

study("My Script")

v=if close > open

    close

else if open > close

    open

else

    na

plot(close)

Zauważ, że aby użyć wyrażenia else if , musisz określić wersję 4 języka Pine w pierwszym wierszu kodu:

//@version=4

Więcej informacji na temat wyrażeń if i else if można znaleźć w naszym poradniku Pine Script Tutorial oraz na stronach Pine Script Reference. Mamy nadzieję, że ta aktualizacja okaże się dla Was użyteczna. Jak zawsze, prosimy o przesyłanie komentarzy, opinii i sugestii.

Najszybszy sposób na śledzenie rynków

Otwórz wykres