September 23, 2020

Szybciej i wygodniej – nowe skróty klawiszowe do pracy z wykresami!

Najważniejszą rzeczą dla nas w TradingView jest łatwość obsługi. Aby przyspieszyć i uprościć pracę z wykresami, dodaliśmy kilka skrótów klawiszowych.

1. Skrót Ctrl+Alt+H (Windows) lub Cmd+Opt+H (MacOS) ukrywa wszystkie obiekty rysunkowe na aktywnym wykresie. Jeśli zostały już ukryte, ta kombinacja klawiszy przywróci ich wyświetlanie:

2. Usuwanie obiektów za pomocą kółka myszy. Wystarczy najechać kursorem myszy na rysunek lub wskaźnik, kliknąć kółko myszy, a obiekt zostanie usunięty. Możesz również usunąć wskaźnik, klikając kółkiem jego nazwę w legendzie wykresu:

Jeśli chcesz usunąć poszczególne poziomy instrumentów Fibonacciego, przytrzymaj klawisz Ctrl (Win) lub Cmd (Mac), przesuń kursor nad wybraną linię i kliknij kółkiem myszy:

3. Podczas pracy z kilkoma wykresami w jednym oknie możesz użyć kombinacji Shift + Tab, aby przejść do poprzedniego wykresu:

Mamy nadzieję, że nowe skróty klawiszowe Ci się spodobają. Czekamy na wszelkie uwagi i sugestie — pomagają nam one w ulepszaniu naszej platformy. Dziękujemy za wybranie TradingView!

Look first / Then leap

Otwórz wykres