październik 29, 2018

Ewolucja funkcji oznaczania symboli

Otrzymaliśmy od Was mnóstwo opinii i sugestii odnośnie nowo dodane funkcji oznaczania symboli. Wielu z Was prosiło nas od uwzględnienie opcji wyboru koloru oznaczeń. Ponieważ ignorowanie próśb naszych użytkowników nie leży w naszej naturze, usprawniliśmy funkcję oznaczania symboli wprowadzając możliwość wyboru koloru oznaczenia symbolu. Od teraz użytkownicy mogą wybrać kolor oznaczenia (5 kolorów do wyboru).*

  1. Ostatnio użyty kolor jest automatycznie ustawiony jako kolor domyślny.Kombinacja klawiszy Alt (Opt) + Enter umożliwia szybkie oznaczenie symbolu markerem wybranego koloru.
  2. Każdy z kolorów odpowiada dynamicznej liście, która wyświetlana jest w momencie dodawania do niej symbolu (nie dotyczy to kolory czerwonego – szczegóły poniżej).
    stock-screener-search-and-filter-stocks-2018-10-25-19-40-49
  3. Czerwony marker (oznaczenie) i odpowiadająca mu lista są częścią podstawowego zestawu oznaczeń symboli. Kolor ten dostępny jest dla każdego zarejestrowanego użytkownika, a lista mu odpowiadająca jest dostępna domyślnie, nawet jeśli nie posiada przypisanych żadnych symboli.
  4. Pojedynczy symbol należeć może wyłącznie do jednej listy – posiadanie dwóch takich samych symboli w ramach dwóch różnych list nie jest możliwe.
  5. Przełączanie się pomiędzy listami dostępne jest z poziomu Listy obserwowanych.
  6. Skaner oferuje funkcję filtrowania list po względem koloru. Wyboru koloru dokonuje się poprzez kliknięcie ikony w postaci flagi.
  7. Istnieje także możliwość nadania nazwy utworzonej liście.**
  8. Zmiana koloru markera symbolu w postaci flagi lub koloru całej listy możliwa jest z poziomu menu kontekstowego.

 

Rozszerzenie tej funkcjonalności jest świetnym przykładem tego, jak Wasze zaangażowanie i opinie pomagają nam doskonalić platformę TradingView. Do usłyszenia!


* Użytkownicy kont darmowych posiadają dostęp wyłącznie do podstawowego pakietu kolorów (wyłącznie kolor czerwony), natomiast posiadacze planów Pro/Pro+/Premium mogą korzystać z pełnego zestawu 5 kolorów

** Edytowanie List obserwowanych i funkcje z tym związane dostępne są wyłącznie dla posiadaczy planów Pro/Pro+/Premium

Spread the love