November 9, 2020
Wskaźniki Pine obsługują teraz niestandardowe interwały

Interwały dostępne w rozwijanym menu ustawień wskaźników Pine obejmują teraz niestandardowy interwał, który ustawiłeś na swoim wykresie.

Załóżmy, że chcesz użyć wskaźnika średnia krocząca na niestandardowym interwale 1234-minutowym. Na początek ustaw na wykresie niestandardowy interwał, korzystając z menu rozwijanego, tak jak pokazano poniżej:

Po dodaniu niestandardowego interwału, będzie on automatycznie dostępny w rozwijanym menu „Interwał” w ustawieniach wskaźnika. Aby wbudowany wskaźnik Średnia Krocząca działał na interwale 1234-minutowym, wystarczy otworzyć zakładkę Ustawienia/Argumenty i wybrać żądany interwał z menu:

Zobacz poprzedni post na naszym blogu, aby uzyskać więcej informacji na temat analizy wielu interwałów na TradingView.

Zmiany te dotyczą również samego języka Pine. Interwały zdefiniowane przez użytkownika pojawią się w dowolnym menu rozwijanym, które pozwala wybrać interwał, niezależnie od tego, czy jest on wywoływany funkcją `study()` przy użyciu parametru `resolution` czy przez wywołanie funkcji `input()` używającej typu `input.resolution`.

Mamy nadzieję, że ta bardzo pożądana funkcja okaże się dla Ciebie przydatna. Przesyłaj nam swoje sugestie dotyczące ulepszeń. Tworzymy TradingView dla Ciebie.

Najszybszy sposób na śledzenie rynków

Otwórz wykres