June 7, 2018

Nowe czasookresy w Skanerze Akcji, funkcja eksportu danych oraz szereg innych usprawnień

Dodaliśmy nowe czasookresy: 1-minowy, 5-minutowy oraz 4-godzinny

Dodaliśmy trzy kolejne ustawienia czasookresów w Skanerze: 1-minowy, 5-minutowy oraz 4-godzinny.

Czasookresy dostępne są dla narzędzi Skaner Akcji, Wyszukiwarka Sygnałów Forex oraz Wyszukiwarka Sygnałów Kryptowalut z poziomu panelu ustawień narzędzia.

1

2

Po wybraniu stosownej opcji wykres zostanie przeskalowany do wybranego czasookresu.

Funkcja eksportu wyników skanowania

Funkcja eksportu wyników przeprowadzonego skanowania to nowa opcja ułatwiająca dokładniejszą analizę rynkową. Funkcja ta jest dostępna w ramach dowolnego Skanera na Twojej platformie z poziomu panelu ustawień w postaci takiej oto ikony:3

Po kliknięciu przycisku zostanie wygenerowany i zapisany stosowny plik w formacie csv.

Nowa opcja skanowania dla narzędzi Wyszukiwarka sygnałów Forex i Wyszukiwarka Sygnałów Kryptowalut

Wyszukiwarka sygnałów Forex oraz Wyszukiwarka Sygnałów Kryptowalut otrzymały nowy szablon o nazwie Ogólny.

4

Należy mieć na uwadze, że w przeciwieństwie do pozostałych szablonów szablon ten nie posiada domyślnie zainstalowanych filtrów. W ramach nowego szablonu dostępna jest oczywiście opcja wyszukania wybranego symbolu, jeśli takowy jest na naszej platformie dostępny.

Jednoczesne filtrowanie na podstawie różnych typów ratingów

Usprawniliśmy funkcję analizy instrumentów finansowych poprzez rozbudowanie opcji filtrowania ratingów w ramach narzędzia Skaner. Od teraz użytkownik posiada możliwość filtrowania wyników na podstawie więcej niż jednego typu ratingu.

5

Funkcja ta wraz opcją filtrowania na podstawie maksymalnie trzech typów ratingów (Rating, Rating Średnia Krocząca oraz Rating Oscylatory) jednocześnie oferuje użytkownikom możliwość dogłębniejszej analizy dostępnych danych rynkowych.

Jak zawsze czekamy na Wasze propozycje i sugestie odnośnie nowych funkcji i usprawnień.

Look first / Then leap

Otwórz wykres