wrzesień 5, 2018
Nowe stabilne wersje Biblioteki Wykresów oraz Terminalu Transakcyjnego (wersja 1.13) są już dostępne!

Mamy przyjemność oznajmić, iż najnowsze wersje Biblioteki Wykresów oraz Terminalu Transakcyjnego są już dostępne publicznie.

Co nowego w Bibliotece Wykresów?

UI (Interfejs użytkownika)

 • Wprowadziliśmy możliwość zmiany szaty graficznej interfejsu (Github problem #1277).

Wybierz swoje ulubione kolory!

 • Panel górny dostosowano do mniejszych wyświetlaczy (Github problem #2491).

Od teraz nasza witryna wygląda jeszcze lepiej na urządzeniach mobilnych!

 • Dodano do wykresów opcję wyboru współczynnika skalowania (Github problem #2240).

Od teraz masz możliwość zmiany skalowania bez utraty proporcji wyświetlanego obrazu.

Wprowadzone poprawki

 • Dodano do wykresu opcję wyświetlania statusu danych opóźnionych (Github problem #2396)
 • Dodano okno dialogowe porównania symboli pojawiające się w chwili dodawania do wykresu współczynnika korelacji (Github problem #1169)
 • Dodano przetwarzanie wydarzenia OnVisibleRangeChanged (Github problem #813)
 • Dodano nowe API do obsługi skalowania (Github problem #1050)
 • Dodano możliwość zdefiniowania skali cenowej w momencie tworzenia wskaźnika (Github problem #1170)

 

Wskaźniki

Dodano najpopularniejsze wskaźniki i wprowadzono do nich stosowne poprawki

 • Dodano wskaźnik Punkty Pivot (Github problem #1747)
 • MACD – od teraz procedura obliczania wskaźnika wykorzystuje wykładniczą średnią kroczącą (Github problem #1300)
 • Dodaliśmy dwa nowe wskaźniki – Spread i Ratio (Github problem #2875)

Poprawione błędy

 • Wskaźnik wolumenu – naprawiono problem z poprawnym wyświetlaniem kolorów (Github problem #3227)
 • Usunięto lukę umożliwiającą atak XSS przy przesyłaniu parametru indicatorsFile (Github problem #3210)
 • Usunięto z górnego panelu niezidentyfikowany 1-minutowy zakres czasowy (Github problem #3207)
 • Usunięto komunikat o przekroczeniu 1000 elementów graficznych/rysunków (Github problem #3158)
 • Usunięto problem związany z nieprawidłowym wyświetlaniem rysunków dla 60-sekundowego interwału pojawiający się przy zmianie zakresu czasowego wykresu (Github problem #3147)
 • usunięto problem ze wskaźnikiem Punkty Pivot dotyczący wykresów z interwałem godzinnym i dziennym (Github problem #3144)
 • Usunięto problem występujący przy próbie dodania typu wykresu oraz zakresu czasowego do listy ulubionych (Github problem #3036)
 • Usunięto problem z wczytywaniem wykresów (Github problem #2999)
 • Usunięto problem z błędnym wyświetlaniem danych na wykresie (Github problem #2665)
 • Usunięto błąd powodujący przesuwanie słupków/świeczek w przypadku zmiany strefy czasowej (przy przesunięciu w kierunku ujemnym) (Github problem #2652)
 • Usunięto z menu kontekstowego skali cenowej wybór poprzedniej ceny zamknięcia (Github problem #2643)
 • Usunięto błąd związany ze zmianą symbolu z poziomu API biblioteki (Github problem #2581)
 • Usunięto błąd związany z brakiem wyświetlania danych za dzień 31st grudnia w sytuacji, gdy handlowano danym symbolem w dni weekendowe (Github problem #2581)
 • Dodano tłumaczenia na język rosyjski dla wybranych zakresów czasowych (Github problem #2494)
 • Usunięto problem związany przesyłaniem tymczasowych plików informacyjnych użytkownika (Github problem #2484)
 • Naprawiono problem występujący przy przesuwaniu wykresów w lewo (Github issue #2477)
 • Dodano opcję wyboru danych liniowych dla pola ID wykresu (Github problem #2448)
 • Zmieniono nazwy ustawień wskaźnik Fraktal Williamsa na niższy i wyższy fraktal (Github problem #2425)
 • Naprawiono sposób wyświetlania etykiet na skali czasowej (Github problem #2423)
 • Usunięto problem z działaniem przycisku Symbol na wykresie (Github problem #2062)
 • Usunięto problem z działaniem opcji FeatureSet w sytuacji ukrywania/wyświetlania paska narzędzi po lewej stronie ekranu (Github problem #2036)
 • Usunięto komunikat odnośnie synchronizacji tłumaczenia w trakcie wczytywania biblioteki (Github problem #773)
 • Naprawiono problem z ukrywaniem etykiet po kliknięciuiokny ukryj wszystkie narzędzia rysowania (Github problem #477)
 • Dodano wartość domyślną (5) do znaczników słupków/świeczek (Github problem #3139)
 • Usunięto błąd uniemożliwiający dodawanie wskaźników do listy ulubionych (Github problem #1998)

Co nowego w Terminalu Transakcyjnym?

UI (Interfejs użytkownika)

 • Dodano do panelu dolnego zakładkę Dziennik powiadomień (Github problem #2538) Wszystkie istotne informacje dostępne są w jednym miejscu!
 • Dodano opcję wyświetlania danych na temat głębokości rynku (Github problem #2316) Od teraz masz do dyspozycji jeszcze więcej danych rynkowych do wykorzystania przy przeprowadzaniu kompleksowej analizy rynkowej!
 • Dodano usprawnioną wersję Listy obserwowanych (Github problem #1697) Od teraz masz możliwość tworzenia wielu list obserwowanych w ramach Terminalu Transakcyjnego. Przeglądanie ulubionych symboli nigdy nie było tak łatwe i wygodne!

Poprawki i ulepszenia

 • Dodano opcję składania zlecenia na kryptowaluty dla wartości ułamkowych. (Github problem #2322)
 • Dodano możliwość modyfikowania dostępności zleceń z poziomu API (Github problem #3015)
 • Dodano opcję zmiany wartości parametru Nie pokazuj potwierdzenia zlecenia (Don’t show order confirmations) po stronie brokera (Github problem #2261)
 • Dodano link umożliwiający otworzenie okna z opisem symbolu w osobnej zakładce (Github problem #2021)

The fastest way to follow markets

Launch Chart