July 3, 2020
Analiza wielu interwałów stała się łatwiejsza dzięki nowemu parametrowi ‘Resolution’

Analiza wielu interwałów (MTF) to proces, w którym traderzy analizują ten sam ticker/wskaźnik w różnych przedziałach czasowych. Na przykład możesz wyświetlić dzienną średnią kroczącą na wykresie z interwałem jednogodzinnym za pomocą zaledwie dwóch kliknięć. Traderzy korzystają z MTF do umiejscowienia na wykresie price action w kontekście trendu długoterminowego. 

Na TradingView zawsze była możliwość analizy MTF dzięki obsłudze niestandardowych interwałów wykresu, układom wielu wykresów i najważniejsze dzięki funkcji `security` w Pine, która umożliwia żądanie danych z innych tickerów lub interwałów. W Bibliotece Publicznej Pine można znaleźć dziesiątki doskonałych przykładów skryptów MTF wykorzystujących funkcję `security`. Kilka z nich znajdziesz nawet na końcu tego wpisu.

Dzięki najnowszej aktualizacji dodaliśmy funkcjonalność MTF do wielu naszych wbudowanych wskaźników. Teraz możesz zmienić interwał każdego wskaźnika za pomocą dwóch kliknięć, korzystając z nowego rozwijanego menu “Interwał”. Ta funkcja daje inwestorom mnóstwo nowych możliwości.

Programiści Pine mogą także używać parametru`resolution` w swoich skryptach. Programiści z łatwością mogą dodać funkcjonalność MTF do swoich skryptów i umożliwić użytkownikom wybór interwału, w którym ma być uruchomiony wskaźnik poprzez dodanie nowego parametru do funkcji `study`

Domyślna wartość parametru ‘Resolution’ może być równa dowolnej wartości wymienionej w menu rozwijanym, a pusty wiersz („”) wskazuje interwał wykresu. Użycie tego parametru spowoduje automatyczne dodanie pola wprowadzania danych „Interwał” do skryptu.

Powiedzmy na przykład, że chcesz użyć wykresu o interwale 5m, ale chcesz, aby pokazywał on średnią kroczącą opartą na interwale 1D. Wcześniej można było to zrobić za pomocą funkcji `security`:

//@version=4
study(title="Moving Average", shorttitle="MA with security", overlay=true)
len = input(9, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
out = sma(src, len)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="1D")
s1 = security(syminfo.tickerid, res, out, gaps=true)
plot(s1, color=color.red)

Teraz wystarczy dodać parametr `resolution=”D”` do funkcji `study`, tak jak pokazano poniżej:

//@version=4
study(title="Moving Average", shorttitle="MA with resolution", overlay=true, resolution="D")
len = input(9, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = sma(src, len)
plot(out, color=color.blue, title="MA", offset=offset)

Nowy parametr `resolution` zapewnia łatwy sposób na dodanie funkcjonalności MTF do stosunkowo prostych skryptów. Bardziej złożone skrypty Pine będą nadal potrzebowały funkcji `security` do implementacji zaawansowanych obliczeń wykorzystujących informacje o wyższych interwałach.

Pamiętaj, że aby na wskaźniku pojawił się parametr „Interwał”, należy go zastosować ponownie.

Przykłady skryptów MTF w Bibliotece Publicznej:

Volatility Stop MTF

5 MAs w. alerts

Supertrend MTF Heikin Ashi

[RS]Multiple Time Frame Relative Strength Index

MTF Selection Framework – PineCoders FAQ

How to avoid repainting when using security() – PineCoders FAQ

Mamy nadzieję, że ta aktualizacja okaże się dla Ciebie przydatna. Prześlij nam swoje opinie i sugestie, lubimy tworzyć funkcje przydatne dla Ciebie. 

Dbaj o siebie,

Zespół TradingView Pine

Najszybszy sposób na śledzenie rynków

Otwórz wykres