October 7, 2020
Dostosowywanie wykresu właśnie stało się łatwiejsze!

Dodaliśmy nowe ustawienie wykresów, o nazwie Dodaj ten wskaźnik do całego układu, dzięki czemu za pomocą kilku kliknięć stworzysz wygodny obszar roboczy do analizy technicznej.

Funkcja ta dodaje wybrany wskaźnik do wszystkich wykresów w obszarze roboczym.

A więc zaczynamy. Załóżmy, że masz kilka wykresów w swoim obszarze roboczym, a na jednym z nich został zastosowany wskaźnik. Otwórz menu kontekstowe wybranego wskaźnika i kliknij Dodaj ten wskaźnik do całego układu. Wskaźnik pojawi się na wszystkich wykresach w obszarze roboczym.


Należy pamiętać, że pozycja menu wskaźnika Dodaj ten wskaźnik do całego układu będzie dostępna w menu kontekstowym tylko wtedy, gdy w obszarze roboczym znajduje się więcej niż jeden wykres.

Najszybszy sposób na śledzenie rynków

Otwórz wykres