czerwiec 21, 2018
Nowy typ wykresu „Range Bars” dostępny na TradingView!

W odpowiedzi na Wasze liczne prośby dodaliśmy nowy typ wykresu – wykres „Range bars” to unikalny typ wykresu, który pozwala analizować ruchy cenowe instrumentów finansowych redukując przy tym szum. Wykres „Range bars” w ogóle nie uwzględnia czasu i tym samym pozwala wygenerować przejrzysty obraz rynku. Każdy kolejny słupek dodawany jest do wykresu w momencie osiągnięcia przez cenę określonej przez użytkownika wartości. Podejście stosowane w tego typu wykresach jest istotnie różne od standardowego podejścia do wykresów słupkowych, gdyż kompletnie eliminuje z analizy parametr w postaci czasu.

W jaki sposób generowany jest wykres „Range bars”?
 • Słupek ma przypisaną cenę otwarcia ( parametr Open). Ruch cenowy jest zapisywany w momencie tworzenia się słupka. Wraz z upływem czasu słupek zapełniać się od punktu Open w górę lub w dół w zależności od ruchu ceny.
 • Różnica pomiędzy najwyższym punktem (parametr High) i najniższym punktem (parametr Low) słupka jest wartością ruchu cenowego.
 • W momencie gdy różnica HighLow osiągnie poziom wyznaczony przez parametr Range , słupek zostanie zamknięty.
 • Dalej:
  • W sytuacji, gdzie cena porusza się w zakresie wyznaczonym przez parametr [Low, High], punkt zamknięcia słupka (Close) odpowiednio zmienia swoją lokalizację.
  • W sytuacji, gdy cena wykracza poza zakres [Low, High], aktualny słupek zostaje zamknięty i generowany zostaje kolejny słupek.

range

Jak aktywuje się wykres w trybie „Range bars”?

Istnieją dwa sposoby włączenia tego typu wykresu:

 • Należy wybrać wykres „Range bars” z poziomu menu wyboru typu wykresu zlokalizowanego na górnym panelu kontrolnym wykresu.

range_type

 • Należy skorzystać z interwału „Range” (Zakres) z poziomu menu interwałów zlokalizowanego na górnym panelu kontrolnym wykresu.

range_interval

Co to jest interwał „Range” (Zakres)?

Opcja interwał „Range” określa zakres ruchu cenowego determinujący moment generowanie nowego słupka na wykresie.

Parametr „Range” równy 1 wyznacza minimalną jednostkę zmianę ceny. Wartość ta jest określana na podstawie poniższej zależności.

1 Range = Min. Move / Price Scale

Wartości parametrów Min. Move (Minimalny Ruch) oraz Price Scale (Skala Cenowa)dostępne są z poziomu menu Informacje o symbol (należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykres i wybrać z menu opcję Informacje o symbolu…).

Należy mieć na uwadze, że parametr w postaci czasu nie jest uwzględniany na wykresie „Range bars”; dlatego też w momencie wyboru wykresu typu „Range” interwał zostanie automatycznie ustawiony na domyślną wartość interwału „Range” lub wartość ostatniego użytego na wykresie interwału „Range”.

Jakie ustawienia dostępne są dla wykresów typu „Range”?

Przyjrzyjmy się opcjom w menu Właściwości wykresów typu „Range”:range_prop

Kolor Góra – umożliwia zmianę koloru słupka zapełnianego w górę.

Kolor Dół – umożliwia zmianę koloru słupka zapełnianego w dół.

Kolor Projekcja w górę – umożliwia zmianę koloru słupka Projekcja w górę.

Kolor Projekcja w dół – umożliwia zmianę koloru słupka Projekcja w dół.

*Słupki Projekcja – słupki generowane na podstawie danych aktualnie formującego się słupka.

Słupki fantomowe – opcja ta umożliwia wyświetlanie na wykresie słupków wirtualnych.

*Słupki wirtualne – słupki generowane dla zakresów cenowych na których nie zawierano transakcji.

Linia ceny – umożliwia ustawienie linii na poziomie ostatniej wartości ceny.

Linie poprzedniej ceny zamknięcia – umożliwia ustawienie linii na poziomie ceny zamknięci z sesji z dnia poprzedniego.

Cechy i ograniczenia wykresu „Range bars”
  • Wartości słupków dla 1-minutowych interwałów w postaci zbioru (Open, [High, Low], Close) stanowią dane wejściowe dla wykresów „Range bars”.
  • Opcja dowolnego skonfigurowania interwałów dostępna jest wyłącznie dla posiadaczy pakietów Pro Plus i wyższych.
  • Publikowanie pomysłów bazujących na wykresach „Range bars” wymaga zastosowania interwałów o wartościach wyższych niż 10.
  • Wykresy „Range bars” nie obsługują funkcji odtwarzania słupków.

The fastest way to follow markets

Launch Chart