oktober 23, 2018

SE VÅR SENASTE FUNKTION – FÖRÄNDRINGSVÄRDE PÅ STAPLAR

Prisförändringar är inte alltid lätt att se, särskilt när marknaderna är volatila. Vi ville göra det enklare för dig att se dessa ändringar och har därför lagt till alternativet för att visa förändringsvärdet på staplarna. Detta värde visar skillnaden mellan det öppningspriset och stängningspriset för den aktuella stapeln.

Så här beräknas det:

  • Det absoluta värdet (avrundat till samma decimal som visas på prisaxeln)

Förändring = Stängningspris – Öppningspris

  • Procentuell förändring (avrundad till 2 decimaler)

% förändring = ((Stängningspris – Öppningspris)/Öppningspris * 100

 

Du kan alltid inaktivera förändringsvärde för staplar i dina diagraminställningar: