August 28, 2018
ANPASSA DIAGRAMMEN GENOM ATT ÄNDRA STAPELBREDDEN!

Vi strävar efter att förse dig med de bästa verktygen och låter dig anpassa dina diagram efter hur du vill ha dem. Vi har lyssnat på er feedback och har därmed gjort det möjligt att ändra stapelbredden.

Du kan hitta alternativet Tunna staplar i egenskaperna för diagrammet under fliken stil. Den är aktiverad som standard, men du kan inaktivera den. Staplarna ska ändras automatiskt enligt skalan (samma som tidigare).

The fastest way to follow markets

Launch Chart