februari 16, 2018

UPPTÄCK DEN NYA TEKNISKA FLIKEN! MÄTARNA HAR ALDRIG VARIT SÅ FINA

Goda nyheter, vi har just gjort vår plattform ännu mer kraftfull genom att lägga till ett nytt tekniskt analysverktyg. Du kan nu se betyg för 3 grupper av indikatorer: Oscillatorer, Rörliga medelvärden och en sammanfattning baserad på alla värderingar. Du får se det totala antalet värderingar som används längst ner på varje mätare. Detta är ett utmärkt sätt att se viktiga tekniska indikatorer på en enda sida.

1Du kan även öppna den tekniska analyspanelen direkt från fönstret Detaljer på webplattformen. Den ligger nedanför 52 veckors intervall på höger sida av plattformen.

2

Fliken Översikt samt fönstret Detaljer visar den tekniska analysöversikten i dagligt tidsintervall som standard. Klicka på Visa mer för att se flera tidsintervaller på en separat flik.

3

De tekniska värderingsanalyserna som våra mätare visar är baserade på indikatorvärden från vår screener. När ett visst villkor är uppfyllt för en indikator betyder det vanligtvis att det är en bra tid för att köpa eller sälja.

Viktigt: TradingView råder inte någon att (blint) köpa eller sälja något finansiellt instrument baserat på köp/sälj betyg. Det indikerar bara att vissa indikatorförhållanden är uppfyllda, vilket kan hjälpa användarna att upptäcka potentiella affärer om det passar deras strategi. Köp/sälj-värderingar bör inte betraktas som rekommendationer.

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller förslag på förbättringar. Klicka på knappen Rapport för att skicka ditt meddelande. Som alltid är din feedback mycket uppskattad.