June 7, 2018

NYA TIDSRAMAR FÖR SCREENERN, DATA EXPORT OCH ANDRA FÖRBÄTTRINGAR

Nya tidsramar – 1 min, 5 min och 4 timmar

Det finns ytterligare tre intervall tillgängliga för Screenern nu – 1 min, 5 min och 4 timmar.

Inställning av tidsramar finns i aktie-screener, Forex Signal Finder eller Cryptocurrency Signal Finder som finns på instrumentpanelen.

1

2

När den väljs kommer alla kolumner, där det är möjligt, att visa data under den nya tidsramen.

Exportera skanningsresultat

Exportera resultaten av din sökning är en ny, häftig funktion för en mer detaljerad marknadsanalys. Detta instrument är tillämpligt för alla typer av Screeners på din plattform. Den ligger på instrumentpanelen och ser så här ut:

3

När du har tryckt på knappen genereras och laddas det ned en csv-fil.

Ny sökning för Forex Signal Finder och Valuta Signal Finder

För Forex Signal Finder och Cryptocurrency Signal Finder har vi lagt till en ny mall – Allmän.

4

Observera att det inte finns något förinställt filter på denna mall, till skillnad från alla andra inbyggda mallar, där ett filter är inställt som standard. I den nya mallen kan du hitta den symbol du behöver, så länge vi har den.

Samtidig filtrering av flera typer av betyg

Vi har förbättrat möjligheten att analysera finansiella instrument med hjälp av filterbetyg i Screener. Nu kan du välja flera typer av betyg för filtrering samtidigt.

5

Den här funktionen, tillsammans med möjligheten att filtrera upp till tre typer av värderingar samtidigt (Betyg, Moving Avarages  och Oscillators Rating) ger dig möjlighet att analysera nödvändiga data på ett mer exakt sätt.

Som alltid välkomnar vi dina kommentarer och förslag till förbättringar.

Look first / Then leap

Community och verktyg