december 27, 2018

INTRODUCERING AV NYA DATUMFORMAT

Vi lyssnar på våra användare och värderar deras input. Vi finner sådan feedback väldigt viktig eftersom det hjälper oss att utveckla nya funktioner och förbättra befintliga. En sådan funktion är val av datumformat. Att ändra hur datumen ser ut på diagrammet är nu enklare än någonsin. Öppna bara dina diagraminställningar för att ändra datumformatet enligt dina önskemål. Våra användare på koreanska, japanska, kinesiska och taiwanesiska sidorna kommer att märka att vårt standarddatumformat har ändrats till yyyy-mm-dd.

 

screenshot-2019-01-15-at-15-58-28

Öppna dina diagraminställningar och klicka på fliken Tidzon/Sessioner för att ändra datumformatet. Välj bara ditt önskade format och klicka på OK.

screenshot-2019-01-15-at-15-59-03

Den här inställningen gäller för alla diagram som du tittar på så det är inte nödvändigt att manuellt ändra inställningen på varje diagram.