ธันวาคม 14, 2017

เราได้เพิ่มออเดอร์ที่ตั้งจุดตัดขาดทุนและจุดปิดทำกำไรกับโบรคเกอร์ CQG! แล้ว

ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มจุดตัดขาดทุนและจุดปิดทำกำไรกับออเดอร์และโพซิชั่นของคุณได้แล้ว พวกมันสามารถที่จะถูกตั้งในตอนการเปิดออเดอร์หรือในภายหลังก็ได้โดยทำการแก้ไขออเดอร์ที่มีอยู่ คุณสามารถเพิ่มจุดตัดขาดทุนและจุดปิดทำกำไรโดยใช้หน้าต่างจัดการออเดอร์เหมือนเมื่อก่อน

cqg

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนจะถูกคำนวณเมื่อกำหนดจุดตัดขาดทุนและจุดปิดทำกำไร

cqg2

สามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานระหว่าง 2 โหมดได้โดยการติ๊กที่ กล่องการจัดการแบร็คเค็ท

cqg3

เมื่อกล่องการจัดการแบร็คเค็ทถูกติ๊ก จุดตัดขาดทุนและจุดปิดทำกำไรจะถูกแก้ไขโดยอัตโนมัติ นี่เป็นสิ่งที่จะได้รับการแก้ไข

  • แบร็คเค็ทออเดอร์จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ถ้าโพซิชั่นนั้นถูกปิดหรือถูกทำการย้อนกลับ
  • แบร็คเค็ทออเดอร์จะถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ เมื่อจำนวนของโพซิชั่นหลักนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
  • แบร็คเค็ทออเดอร์เก่าจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ จำนวนในแบร็คเค็ทออเดอร์ใหม่จะถูกปรับโดยอัตโนมัติ เราจะยกตัวอย่างให้ดูว่ามันทำงานอย่างไร สมมุติว่าเรามีโพซิชั่นอยู่ 1 โพซิชั่นที่ได้กำหนดแบร็คเค็ทออเดอร์ไว้ แล้วมีออเดอร์หนึ่งที่มีการตั้งจุดตัดขาดทุนและจุดปิดทำกำไรได้ถูกเปิดขึ้น แบร็คเค็ทออเดอร์เดิมจะถูกยกเลิกและจำนวนในจุดตัดขาดทุนและจุดปิดทำกำไรใหม่จะถูกปรับไปตามจำนวนในโพซิชั่นนั้นๆ

สำคัญ! แถบของเบราเซอร์จำเป็นต้องถูกเปิดขึ้นและคุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับโบรคเกอร์ CQG เพื่อที่จะจัดการแบร็คเค็ทออเดอร์

เมื่อกล่องการจัดการแบร็คเค็ทไม่ถูกติ๊กหรือถูกติ๊กออก ในแต่ละออเดอร์การเทรดของคุณจะสามารถมีจุดปิดทำกำไรและจุดตัดขาดทุนของตัวมันเอง โปรดคิดไว้ในใจเสมอว่า พวกมันจะต้องถูกจัดการด้วยตัวของคุณเองเท่านั้น

เราได้เพิ่มการแจ้งเตือนทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก โปรดให้ความสนใจพวกมันเนื่องจากมันจะช่วยให้คุณได้รับแจ้งถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

cqg4

มันเป็นการดีที่จะพูดถึงกรณีพิเศษที่ว่า ถ้าโพซิชั่นหนึ่งมีจุดตัดขาดทุนและจุดปิดทำกำไรหลายๆ อัน (มันสามารถทำได้โดยแพลตฟอร์มอื่น หรือ บนเทรดดิ้งวิวเองเมื่อแบร็คเค็ทออเดอร์ไม่ได้ถูกติ๊ก) การติ๊กกล่องจะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงออเดอร์ พวกมันจะไม่ถูกทำการยกเลิก หรือ รวมกลุ่มกัน อย่างไรก็ตาม การจัดการแบร็คเค็ทจะถูกปิดสำหรับสัญลักษณ์ใดๆที่มีโพซิชั่นในลักษณะนั้นอยู่ ตราบจนกระทั่งมันเหลือแค่เพียง ออเดอร์ตัดขาดทุนและออเดอร์ปิดทำกำไรอยู่ 1 คู่เท่านั้น การแจ้งเตือนของเราจะแจ้งคุณให้ทราบถึงเหตุการณ์เหล่านี้

cqg5

โปรดทราบว่า ถ้าการจัดการแบร็คเค็ท นั้นถูกเปิดใช้งานและมีโพซิชั่นหนึ่งที่มีออเดอร์ตัดขาดทุนและออเดอร์ปิดทำกำไรอยู่ และผู้ใช้งานได้เปิดแบร็คเค็ทออเดอร์ขึ้น จุดตัดขาดทุนและจุดปิดทำกำไรจะถูกแก้ไขทำให้ถูกต้อง (ยกเลิกอันเก่า / แก้ไขอันใหม่) ในกรณีที่ราคาอยู่ห่างจากจุดต่างๆที่ตั้งไว้อย่างน้อย 10 ปิ๊พ เท่านั้น คุณจะได้ทราบถึงสิ่งเหล่านี้จากการแจ้งเตือนของเราเช่นเดียวกัน

เหมือนอย่างเช่นเคย เรายินดีเสมอสำหรับ ฟีดแบคความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อแนะนำของคุณ