อัตราส่วนสเกลมีอยู่ใน TradingView แล้ว!

Nov 20, 2017

เราเข้าใจถึงความสำคัญของความแม่นยำในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและเพิ่มความสามารถในการกำหนดอัตราส่วนราคาและเวลาที่แน่นอน

คุณจะกำหนดอัตราส่วนสเกลที่แน่นอนได้อย่างไร?

เปิดแท็บมาตราส่วนในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติชาร์ตแล้วป้อนค่าเพื่อกำหนดอัตราส่วน

scale_ratio_en_prop

ค่ากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาที่สอดคล้องกับความกว้างของแถบ นี่คือความช่วยเหลือด้านภาพ

scale_ratio_example

อัตราส่วนถูกกำหนดเป็น 2 ในตัวอย่างนี้ มีการเปลี่ยนแปลงราคา 2 หน่วยต่อ 1 บาร์

อัตราส่วนปัจจุบันจะแสดงในเมนูบริบทของมาตราส่วนราคาเพื่อความเรียบง่าย เพียงคลิกขวาที่มาตราส่วนราคาเพื่อดูอัตราส่วนปัจจุบัน มันจะปรากฏขึ้นถัดจากตัวเลือกล็อคมาตราส่วน

scale_ratio_en_context_menu

Look first Then leap

TradingView is built for you, so make sure you're getting the most of our awesome features
เปิดชาร์ต