September 10, 2020
Seriler Artık Pine’da

Pine komut dosyaları artık özel veri kümeleri oluşturmak için güçlü bir yeni seriler özelliğini kullanabilir. Seriler(diziler), kodlayıcıların aşağıdaki türlerden birinin öğelerini içeren tek boyutlu veri yapılarını doldurmasına, yönetmesine ve hesaplamasına izin vererek Pine’ın modelleme potansiyelini önemli ölçüde geliştirmektedir: float, int, bool, or color.

Bu satır na, değerle başlatılan üç kayan öğe içeren levels adlı bir dizi oluşturur:

levels = array.new_float(size = 3, initial_value = na)

Seriler dinamik yeniden boyutlandırmayı destekler. Özel işlevler, seriler üzerinde kopyalama, sıralama ve dilimleme gibi çeşitli dönüşümlere izin verir. Özel amaçlı matematik fonksiyonları da bunlar üzerinde çalışır: array.min(), array.max(), array.stdev(), array.avg(), array.median(), ve saire.

Bu örnek, yalnızca hacmin arttığı çubukların fiyat seviyelerini tutan bir veri kümesi oluşturmak için bir seri kullanır. Daha sonra bu değerlerin ortalamasını çizer. Seri burada bir FIFO (ilk giren ilk çıkar) yapısını uygulamak için kullanılır:

//@version=4 
study("Price Avg Of Increasing Volume Bars", "", true) 
i_levels = input(20,   "Levels") 
i_src    = input(hlc3, "Source") 

// Initialize array of user-selected size with `na` values. 
var levels = array.new_float(i_levels) 

if rising(volume, 1)     
    // Remove the oldest level from the beginning of the array.
    array.shift(levels)

    // Add the new level to the end of the array. 
    array.push(levels, i_src) 

// Calculate the avg of levels in the array, excluding any `na` values. 
level = array.avg(levels)
plot(level, "Level", close > level ? color.lime : color.fuchsia)

Serilere dair Pine Kullanım Kılavuzu sayfası başlamanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, dizileri test etmede bize en çok yardımcı olan ve içtenlikle teşekkür ettiğimiz PineCoders’ın bu senaryolarında eylem halindeki dizileri görün: RicardoSantos ve Duyck:

Graph style – 4th Dimension RSI

Function – Multi Dimension Indexer

Function – K-Means Clustering

Function – Linear Regression

Function – Polynomial Regression

Trendlines – JD

Average Pivot Range – JD

Matrix functions – JD

Bu komut dosyaları bize, serilerin Pine’da neyin mümkün olduğunu nasıl yeniden tanımladığını ve tüm TradingView yatırımcıları için her zamankinden daha güçlü göstergeler ve stratejilerin önünü nasıl açacaklarına dair bir fikir veriyor. Bu hareketleri görmeyi seviyoruz.

İstediğiniz bu yeni özelliğin yararlı olduğunu umuyoruz. Lütfen iyileştirme için bize geri bildiriminizi göndermeye devam edin. TradingView’i sizin için oluşturuyoruz ve platformumuz için çok talep edilen bu güncellemeler hakkında ne düşündüğünüzü duymayı seviyoruz.

Piyasaları takip etmenin en hızlı yolu

Grafiği Açın