October 11, 2019

$30 cho bạn và cho bạn của mình

Đã đến lúc cộng đồng được khen thưởng khi chia sẻ và nói về TradingView. Giờ đây, bạn có thể chia sẻ những điều tốt đẹp này – mời bạn bè đến với TradingView và cả hai bạn sẽ nhận được $ 30 khi họ nâng cấp lên gói trả phí. 

Để bắt đầu, chia sẻ link giới thiệu của bạn với những người bạn biết và muốn sử dụng TradingView. Khi có người mua và sử dụng một gói trả phí của chúng tôi thông qua đường link giới thiệu của bạn thì cả hai người sẽ được nhận $30 trong TradingView Coins. TradingView Coins có thể sử dụng trong các dịch vụ như TradingView Pro, Pro+, và Premium (và nhiều thứ khác nữa trong tương lai). 

Để biết thêm thông tin chi tiết về Chương trình Giới thiệu TradingView và TradingView Coins, đọc thêm tại điều khoản và điều kiện.