January 17, 2020
Xây dựng lại một bước cho biểu đồ P&F

Trong vài tháng qua, nhóm của chúng tôi đã lắng nghe các trader sử dụng biểu đồ Điểm và Hình. Một yêu cầu chung là cần một quá trình xây dựng trở lại một bước đặc biệt. Hôm nay, chúng tôi vui mừng thông báo đến các bạn rằng điều đó đã thành hiện thực! Để sử dụng, hãy chuyển đến cài đặt biểu đồ, chọn kiểu P&F, Số tiền hoàn lại = 1 và bật tính năng Xây dựng lại một bước mới.

Tính năng này là một tính năng quan trọng của phương pháp phân tích biểu đồ Wyckoff và giúp các nhà biểu đồ P & F thấy rõ hơn các mẫu hình. Đây là cách hoạt động: nếu trong quá trình vẽ giá, giá mở ra và thay đổi theo một kích thước hộp (1), sau đó lại mở ra và thay đổi ít nhất một kích thước hộp (2), thì các số liệu mới được hiển thị trong cùng cột với hình trước (1) cho đến lượt tiếp theo. Giờ đây, với tính năng xây dựng lùi một bước, X và O có thể được kết hợp thành một cột:

 

Chúng tôi hy vọng tính năng này sẽ giúp ích cho người dùng sử dụng biểu đồ P&F. Vui lòng cho chúng tôi biết suy nghĩ và phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện và xây dựng cho cộng đồng tài chính!

Cảm ơn bạn đã theo dõi,

TradingView

The fastest way to follow markets

Launch Chart