March 22, 2021

Thêm biểu tượng cảm xúc vào Ghi chú biểu đồ

Cập nhật lần này chúng ta đã chờ đợi từ lâu rồi — đúng vậy, bạn có thể thêm các biểu tượng cảm xúc vào trong ghi chú biểu đồ của mình. Hãy cùng tận hưởng! 

Làm thể nào để có thể thêm được? 

  1. Chọn công cụ vẽ Signpost trong menu bên trái của biểu đồ.
  2. Đặt Signpost trên biểu đồ.
  3. Mở cửa sổ cài đặt và chọn tab Style.
  4. Bật tích ứng dụng thêm biểu tượng cảm xúc lên.
  5. Chọn biểu tượng biểu tượng cảm xúc thích hợp và màu nền.

Một vòng tròn với màu đã chọn với biểu tượng cảm xúc sẽ được hiển thị bên dưới hộp văn bản của công cụ.

Hãy tiếp tục sáng tạo – chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp mới của các bạn!

Look first / Then leap

Khởi chạy Biểu đồ